Sommer-Fladbælg

Lathyrus annuus L.

Anvendelse

Ingen kendte medicinske anvendelser.

Sommer – Fladbælg har været dyrket som kvægfoder.

Indholdsstoffer

Frøene indeholder som de øvrige fladbælgarter myresyrederivater, som gør frøene giftige at spise.