Havens historie

I 2003 blev Ea Matzon ansat som ny museumsdirektør ved Sydvestsjællands Museum med hovedsæde på Sorø Museum, Storgade 17 i Sorø. Ea Matzon foreslog, at vildnisset bag museets baghus blev omdannet til en historisk have. Hun søgte i lokalavisen efter haveinteresserede frivillige, som kunne tænke sig at være med til at skabe denne historiske have. En lille gruppe på 5-6 haveinteresserede meldte sig, og de holdt nogle hyggelige møder omkring, hvordan vildnisset kunne ændres til en historisk have.

Ved Ea's gennemgang af materialerne ved museet dukkede der nu et spændende brev op. Det var sendt fra Lektor Hans Tybjerg fra Botanisk Institut ved Københavns Universitet til Sorø Musems forrige leder. I brevet gjorde Hans Tybjerg opmærksom på, at vi her i Sorø har et helt særligt grundlag for at kunne skabe en unik historisk have byggende på professor Joachim Bursers herbarium ”Hortus Siccus” (1600-1625) og ”Bursers danske floramanuskrift” (1639), sammenholdt med at Burser tillige boede og virkede her i Sorø (1625-1639).

Nu hvor vi netop påtænkte at lave en historisk have, var denne tanke meget spændende. Så vi inviterede Hans Tybjerg til at komme på besøg og fortælle os mere om ideen. Vi blev allerede denne eftermiddag overbevist om, at vi ikke skulle lave en almindelig historisk have, men en have hvori Bursers planter indgik.

I Bursers Herbarium ”Hortus Siccus” og hans Floramanuskrift kan vi helt enkelt læse og se, hvilke planter Burser havde i sin egen have lidt længere nede ad Storgade.

For at kunne komme videre med arbejdet omkring den historiske Burserhave, måtte vi have dannet en forening af frivillige med interesse for historiske haver. Den 4.11.2003 blev ”Havehistorisk Forening for Sorø og Omegn” stiftet.

I sommeren 2004 var vi så heldige at møde Hans Peter Abrahamsen. Han var netop blevet færdig som Biolog med Lægeplanter som speciale, og han bor meget bekvemt lige nord for Sorø. Hans Peter ville gerne hjælpe os, både med det teoretiske forarbejde med udvælgelsen af planterne til ”Joachim Bursers Apotekerhave i Sorø”, og med sit omfattende plantekendskab.

En gruppe fra Havehistorisk Forening arbejdede med konceptet og udvælgelsen af planten til ”Joachim Bursers Apotekerhave” i Sorø (Kirsten Sternberg, Bente Tønnesen, Hans Peter Abrahamsen og Ida Rasmussen).

Hans Tybjerg hjalp os bl.a. med en liste over Bursers 15 planter fra hans egen have i Sorø. Vi gik nu ud fra, at vi skulle anlægge en have med disse 15 planter, og derudover andre lægeplanter i resten af haven. Vi arbejdede intenst i vinteren 2004 / 2005 på at skaffe så mange som muligt, af de 15 ”Burserplanter”. Desuden arbejdede vi på at udvælge de resterende ca. 70 planter ud fra plantelisten til Apotekerhaven i Den gl. By i Århus; men takket være Hans Tybjerg blev vi mere og mere overbeviste om, at vi kunne skabe en helt særlig have udelukkende med Bursers planter. På dette tidspunkt opstod konceptet for ”Joachim Bursers Apotekerhave i Sorø.

Vi var nu så heldige at blive opmærksomme på ”Ældste danske havebog” fra 1648 af Hans Raszmussen Block. Vi fik doneret Jørgen Kraglunds personlige eksemplar, da bogen var totalt udsolgt fra forlaget ”Wormianum”. Ud fra modellerne i ”Ældste danske havebog” besluttede vi nu, at haven skal bestå af 8 kvadratiske bede med plads til 12 plantearter i hvert bed. Desuden valgte vi det mønster, som vi ville bruge, når vi plantede de enkelte plantearter ind i bedene.

Sorø Museum sørgede i forsommeren 2005 for hele anlæggelsesarbejdet. Et stort bøgetræ blev fældet og vi gravede omhyggeligt planter op, som kunne genanvendes. Haven blev anlagt i 3 terrasseniveauer, med granitkanter, da grunden skråner. De 8 bede blev forsynet med kanter af lærketræ.

Den 7.07.2005 kunne vi med stor glæde og stolthed plante de første planter i haven. Det var Bed 1 og 2, der først blev plantet til. Planter, som Burser havde i sin egen have knapt 400 år før. Det var planter, der var svære at skaffe. Vi fik frø til 10 af arterne af Botanisk Have, og senere har vi fundet og fået flere arter, som vokser i Sorø og Omegn. I den næste tid fortsatte tilplantningen, og i 2011 var haven så godt som plantet til, med 90 arter.