”Joachim Bursers Apotekerhave i Sorø”
blev indviet den 3. juni 2006

Åbningstalen:

Kirsten Sternberg Formand for ”Havehistorisk forening for Sorø og Omegn” holdt følgende åbningstale:

Den have, ”Joachim Bursers Apotekerhave i Sorø”, som vi har glædet os så meget til at kunne indvie i dag, er en meget speciel apotekerhave, som man ikke kan finde magen til nogen andre steder i verden!

Jeg vil her ved indvielsen fortælle jer, hvordan det er gået til, at netop denne have er blevet så unik:

Arbejdet med haven startede, da Ea Matzon blev ansat som ny leder her i Sorø ved ”Sorø Amts Museum” i 2002.

Ea fik ideen til, at det vildnis, som på det tidspunkt lå her bag ved museets baghus, kunne omdannes til en historisk have i lighed med dem der findes mange andre steder i landet.

Ea satte en annonce i lokalavisen og søgte efter frivillige, som kunne have lyst til at hjælpe med at lave denne historiske have.

Vi blev til en lille gruppe på 5-6 personer, som holdt nogle hyggelige møder, hvor vi snakkede og fantaserede om, hvordan denne have kunne komme til at se ud som historisk have.

Det viste sig nu, at der nogle år før også havde været tanker om at etablere en historisk have her ved ”Sorø Amts Museum”. Blandt alle de papirer, breve mm. som Ea måtte læse igennem som nyansat leder, dukkede der et brev op, som var interessant i forbindelse med planerne om at lave en historisk have.

Brevet kom fra professor Hans Tybjerg fra Botanisk Institut i Kbh., og det var sendt til museets daværende leder Helge Torm. I brevet gjorde Hans Tybjerg opmærksom på, at vi her i Sorø har et helt særligt grundlag for at kunne skabe en unik historisk have byggende på professor Joachim Bursers herbarium ”Hortus Siccus”(1600-1625) og ”Bursers danske Floramanuskrift” (1639), sammenholdt med at Burser tillige havde boet og virket her i Sorø (1625 – 39).

Ideen var virkelig god, men svær at realisere, så den blev ikke ført ud i livet den gang. Vi havde på det tidspunkt aldrig hørt om Joachim Burser ej eller om hans herbarium, så vi besluttede at invitere Hans Tybjerg til at komme til Sorø. Du kom en dejlig julidag i 2003, og vi glædede os til at høre dig fortælle om den specielle mulighed, vi havde her i Sorø.

Det blev et helt uforglemmeligt møde, Hans! Du havde i en længere årrække brændt for, at der kunne etableres en ”Burser Have” her i Sorø og specielt her ved Sorø Amts Museum.

 

Og på denne dejlige julidag midt i vildnisset i haven øste du ud af din utrolige viden om Burser og om ”Hortus Siccus” mm. Du ville så gerne smitte os med dit brændende ønske og vise os, hvorfor det var et guldæg af en mulighed, vi havde netop her!

Og det lykkedes for dig allerede samme eftermiddag! ”Kan I huske det, Ea og Hans? ”

Du, Hans ville meget gerne hen og se, om Vår-Brunroden stadig voksede i stengærdet lige efter Klosterporten ind til Sorø Akademi. Professor Joachim Burser havde haft sin lærerbolig og pryd-og lægeurtehave lige overfor dette stengærde, mens han fungerede som lærer ved ”Det Kgl. Ridderlige Akademi” fra 1625 til sin død i 1639. Og Burser havde dyrket denne sjældne apotekerplante i sin have ud fra frø, han havde fået tilsendt fra udlandet. Voksede den mon der endnu ca. 370 år efter?

Du havde jo set den vokse i stengærdet lige overfor Bursers bolig, da du nogle år før havde besøgt Helge Torm i Sorø! Så Ea og jeg småløb efter dig hen til stengærdet i bagende varme – men ak og ve – det så ud som om gærdet var blevet behandlet for ukrudt!! Vi gik alle 3 med øjnene klistrede til stengærdet i håb om at finde bare 1 lille plante af Vår-Brunrod…. Håbet og optimismen svandt mere og mere ind…. Indtil Ea pludselig spagt sagde: ”Kan det mon være den?” OG DET VAR DET! Du livede op, Hans som en næsten død plante, der får vand!

Og Ea og jeg forstod i samme nu, hvor specielt dette var! Vi fik med stor omhu samlet nogle frø fra planten og drog vældig glade tilbage til museet.
 
                                                                                Vår-brunrod 19.06.2006

Nu vidste vi, at vi ikke bare skulle etablere en historisk have i bred forstand her i Sorø, men etablere en have, hvor Bursers planter var det centrale element!

 

For at kunne komme videre med dette arbejde, måtte vi have dannet en forening af frivillige med interesse for historiske haver.

Ea og jeg udarbejdede vedtægter inkl. formålsparagraffer for den kommende forening. Vi var meget spændt på, om der ville være interesserede nok, til at vi kunne stifte denne forening. Det var der heldigvis!

D.4. november 2003 ( for 2 ½ år siden) blev ”Havehistorisk forening for Sorø og Omegn” stiftet!

Foreningen havde fra starten ca. 30 medlemmer. Jeg blev valgt til formand for foreningen, Bent Oulund blev næstformand, og de 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer var Anders Walter Hansen, Ea Matzon og Tove Hede.

Men, Hans, godt nok havde du fået smittet os, som var sammen med dig hin sommerdag med din entusiasme og tro på, at det kunne lade sig gøre at lave en helt særlig ”Burser Have ”her i Sorø, men hvordan skulle jeg som formand få smittet alle jer andre i foreningen og give jer sammen tro på, at det nok skulle lykkes???

Jeg tænkte ofte, som Piet Hein har udtrykt det: ”Fantasi er kunsten at se ting, som ikke er der endnu!”

Jeg besluttede mig for, at jeg ville skrive Nyhedsbreve jævnligt og sende ud til jer medlemmer, så I kunne følge med i vore tanker omkring planlægningen af haven. Disse mange Nyhedsbreve sidder på opslagstavlen i Havestuen, sammen med nogle af de billeder jeg har taget under vejs i arbejdet med at omdanne vildnisset til ”Joachim Bursers Apotekerhave i Sorø”

I er meget velkomne til at studere billederne og læse i Nyhedsbrevene.

Måske har disse Nyhedsbreve været med til at fastholde os som forening, for I holdt ved, selv om det i disse 2 ½ år krævede udstrakt fantasi fortsat at forestille sig en smuk ”Burser Have” her bag ved museets baghus. Meget få medlemmer er faldet fra og endnu flere nye er kommet til i løbet af de 2 ½ år.

I skal have tusind tak alle jer som holdt ved og jer nye, som kom til. I har støttet os i troen på, at vi ville kunne stå her i dag og indvie ”Joachim Bursers Apotekerhave”.

I 2004 skete der en afgørende ting mht. vores drøm om at kunne realisere denne have.

Vi havde jo ”kun” drømmen, entusiasmen og fantasien, men vi manglede den faglige viden, som skulle gøre det muligt at etablere haven! Da mødte jeg helt tilfældigt dig, Hans Peter Abrahamsen i Frederiksberg Have i Kbh. en dejlig sommerdag. Du var netop blevet færdig som biolog med lægeplanter som speciale, og du bor lige nord for Sorø! Du blev heldigvis også tændt på ideen og takket være din store viden indenfor botanik, lægeplanter og praktisk havedyrkning blev det muligt at realisere drømmen!

Nu tog det teoretiske forarbejdet til haven fart.

I foråret 2005 blev der dannet en arbejdsgruppe under ”Havehistorisk forening for Sorø og Omegn”.

Den består af Hans Peter, Bente Tønnesen og jeg.

Vi arbejdede intenst med det faglige forarbejde og gik dybere og dybere i vores research.

I takt med denne arbejdsproces ændrede havens koncept sig:

1. Først var det tanken at etablere en historisk have i bred forstand.

2. Derefter kom tanken, at vi kunne etablere en historisk have, hvor 2 af bedene rummede de planter,

som Joachim Burser havde i sin egen have i Sorø eller havde set vokse i andre haver i Sorø.

Vi kunne finde frem til disse plantearter i ”Bursers Danske Floramanuskrift”.

1. Gradvis opstod den tanke, at vi kunne etablere 

en apotekerhave

, hvor 2 af bedene var plantet til, som beskrevet ovenfor med Bursers planter, og de øvrige bede var plantet til med lægeplanter udvalgt ud fra de lægeplanter, de har i ”Apotekerhaven i Den Gl. By i Århus”.

2. OG ENDELIG I LØBET AF VINTEREN 2005/2006 OPSTOD DET KONCEPT FOR HAVEN, SOM VI HAR LAGT OS FAST PÅ:

1. Samtlige træer, buske og planter i haven kan findes i Joachim Bursers ”Hortus Siccus”eller i ”Bursers Danske Floramanuskrift”.

2. Samtlige træer, buske og planter skal tillige være dokumenteret beskrevet som værende lægeplanter

Med dette koncept for øje var vi nu klar over, at det var

EN HELT SPECIEL RENÆSSANCE-APOTEKERHAVE , som vi skulle skabe!!

 

 

 

Derfor skulle haveplanen også være hentet fra renæssancen. Vi havde været så heldige at få et eksemplar af ”Ældste danske havebog” Hans Raszmussøn Block (1647 / genoptrykt i 1984) foræret af forlæggeren Jørgen Kraglund. Og i denne bog udvalgte vi planen for bedene i haven!

                                

I januar 2005 var vi så klar til, at det praktiske arbejde med at etablere ”Joachim Bursers Apotekerhave” kunne gå i gang.

Nu var det ikke blot drømme og mange timers hårdt teoretisk arbejde mere.

Sorø Amts Museum sørgede for, at entreprenøren kunne komme i gang med at fælde bøgetræet og etablere de 3 terrasseniveauer i haven, der blev opsat granitkanter til støtte for terrasserne, og der blev etableret 8 kvadratiske bede i henhold til haveplanen.

   
”! Og endelig d.7.juli 2005 kunne vi fra ”Havehistorisk forening for Sorø og Omegn” plante de første af de 96 udvalgte plantearter i ”Joachim Bursers Apotekerhave
 DET VAR EN SOMMERAFTEN MED MEGEN GLÆDE!!!


Praktisk
er tilplantningen fortsat, så vi i dag har plantet 74 ud af de 96 arter, vi har plads til i de 8 bede!

Og der er 5 medlemmer fra foreningen, som har meldt sig til ”Apotekerhavens Havegruppe”. De vil hjælpe med at passe haven med vanding og lugning.

Teoretisk er Hans Peter, Bente og jeg fortsat et team, som har stået for udvælgelsen af plantearterne ud fra ”Hortus Siccus” og ”Bursers Danske Floramanuskript”, registrering af planterne, frøindsamling, ansvar for tilplantningen mm.

Og nu hvor haven er indviet, får vi forhåbentlig også tid til at arbejde videre på den database over alle havens planter, som Bente har arbejdet så hårdt på at få etableret. Hans Peter og jeg skal i den kommende tid i gang med at skrive oplysninger om samtlige af havens planter ind i denne database.

OG SÅ ER DET VIST PÅ TIDE, AT VI KOMMER IND OG SER DENNE UNIKKE HAVE!!

Inden det røde bånd bliver klippet over,

vil jeg takke dig, Ea for samarbejdet omkring etableringen af ”Joachim Bursers Apotekerhave”.

Og til dig, Hans skrev jeg i sidste uge:

”Så sker det virkelig! Din drøm gennem mange år og vores drøm gennem 3 år går i opfyldelse på næste lørdag d. 3. juni 2006, når ”Joachim Bursers Apotekerhave” kan indvies!

I ”Havehistorisk Forening for Sorø og Omegn” er vi bare så glade og stolte over, at det er lykkedes, men uden dig, som gav os idegrundlaget og den faglige baggrund, var det aldrig blevet til den unikke have, som vi nu kan indvie. Så var det ”bare” blevet en historisk have i lighed med dem, der findes så mange andre steder.

Derfor håber vi meget på, at du har tid og mulighed for at komme som vores æresgæst og klippe det røde silkebånd over, så haven kan erklæres for åben!”

Og du afbrød din ferie på Bornholm og kom !!

…Og nu vil jeg overrække dig saksen, Hans….. Og give ordet til dig !

Hvorefter Hans Tybjergs holdt sin åbningstale OG KLIPPEDE DET RØDE BÅND OVER !!

Og jeg sluttede min tale med:

Jeg erklærer nu ”Joachim Bursers Apotekerhave i Sorø” for åben og håber, at den vil blive til gavn og glæde

- for ”Sorø Amts Museum”

- for Sorøs borgere

- for Sorøs gæster i årene fremover

- samt for fagfolk fra ind - og udland med særlig interesse for historiske haver