Foreningens foredrag:

Fagfolk indenfor botanik, farmakologi, havehistorie eller andre beslægtede fagområder inviteres til at holde foredrag i foreningen. Vi stræber efter at arrangere 2 foredrag i vinterhalvåret. Foredragene er gratis for foreningens medlemmer. Andre er velkomne mod entré.

Foreningen har afholdt følgende foredrag siden 2005:

13.11.2017

09.11.2016
Foredraget "Når gift er til gavn. Perspektiver for naturstoffer fra planter til kræftbehandling."
Professor og kurator ved Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet Nina Rønsted.
Foredraget "Naturstffer der ændrede verden".
Professor Søren Brøgger Christensen, Københavns Universitet
24.05.2016 Foredraget "Husmandshavens lægeplanter"
Farmaceut og bestyrelsesmedlem Mette Herget
26.03.2015 Foredraget "Byhaver på Nørrebro"
Hortonom Bente Mortensen fra "Turfabrikken"
01.09.2014 "Kolonihavernes historie i Danmark og Sorø".
Rikke Jørnow Obasi, formand for Sorø Kolonihaveforening.
03.04.2014 "Kinabark, malaria og opfindelsen af gin og tonic.
Ph.d. Nina Rønsted, Naturhistorisk Museum, Københavns Universitet
14.11.2013 "Danske lægebøger fra Middelalderen"
Cand. mag. Ph.d. Jakob Povl Holck
15.04.2013 "Den romantiske have på Frederiksberg"
Seniorgartner Kim Greiner
12.11.2012 ”Kongelige Slotshaver”
Landskabsarkitekt, Ph.d. Christine Waage Rasmussen
26.09.2012 ”Blomster og andre planter i dansk billedkunst og videnskabelig afbildning siden 1600 – tallet”
Cand.scient. Claus Helweg Ovesen.
13.06.2012 "Lægeplanter og hekseurter"
Farmaceut Mette Herget
27.10.2010 ”Klostre, krydderurter og kvaksalvere”
Historiefortæller og Havebrugskonsulent Henrik Ahlmann
06.05.2010 ”Blomstersprog og blomsterbilleder”
Mag. Art og Ph.d. Niels Marup
01.09.2009 ”Biblens planter med speciel vægt på lægeplanterne”.
Agronom og dr.agro Hans Arne Jensen
30.04.2008 ”Historiske strømninger i brugen af lægeplanter”.
Biolog Hans Peter Abrahamsen.
04.10.2007 Foredrag om ”Linné i anledning af at han fyldte 300 år”.
fhv. apoteker Sven Erik Sandermann Olsen, Kbh.
30.04.2007 ”Den nyeste viden indenfor brugen af lægeplanter”.
Lektor ved Institut for medicinalkemi, Farmaceutisk Fakultet v. KU Per Mølgård
23.11.2005 ”Historisk Botanisk Have” i Vordingborg.
Stadsgartner Flemming Kruse
30.03.2005 "Tadre Mølle Urtehave” og Grøn kreativ linje på Produktionsskolen i Tølløse.
Anne Grete Rødvig fortalte i forbindelse med foreningens generalforsamling.
05.03.2005 ”Kongsgården i Vester Broby og fremtidsplanerne med stedet”.
Anders Walter Hansen