Gærde - Kartebolle

Dipsacus silvéstris Huds.

Anvendelse

Den ægte kartebolle og dens anvendelse findes allerede beskrevet i oldtiden af den græske læge Dioscorides, og planten har op gennem middelalderen været brugt som lægemiddel såvel udvortes som indvortes. Navnlig har roden været brugt som sårhelende middel. Desuden har de tørrede blomsterstande været anvendt til at karte uld og tekstiler. Planten har således været almindeligt forekommende i landbrugshaverne.

Yderligere er kartebollens blomst blevet anvendt i bikubens flyvehul som værn mod mus, og af karteboller, der vokser på saltholdig jord, har man fremstillet en soda til anvendelse i glasindustrien, ligesom planten helt op til vor tid har været brugt i tekstilindustrien til opkradsning af luven på vævede og strikkede tekstiler.

Indholdsstoffer

Glykosid scabiosid. Stoffet er ikke nærmere udforsket.