Bleggul Fladbælg

Lathyrus ochrus L.

Anvendelse

Bleggul fladbælg har været anvendt som foderplante til kvæg.

Indholdsstoffer

Frøene af bleggul fladbælg indeholder lectiner.