Almindelig Tobak

Nicotiana tabacum L.

Planten er giftig

Anvendelse

Tobaksplanten kom til Europa med Spanierne omkring 1560. I begyndelsen blev tobakken brugt mod indvoldsorm og lus. Senere er den så velkendte brug af tobak som nydelsesmiddel kommet til.

Udtræk af tobaksblade kan bruges til bekæmpelse af bladlus.

Indholdsstoffer

Alle dele af planten indeholder nicotin. Nicotinindholdet er højest i bladene og lavest i blomsterne.