Vild løg

Állium oleráceum L.

Anvendelse

Vilde Løg er mest blevet brugt som en grøntsag. De kommer tidligt om foråret og kan bruges som et grønt drys i stedet for purløg.

Medicinsk har Vilde Løg har en vis kolesterolsænkende virkning. I løgfamilien er det dog mest Hvidløg, som bruges til lægemiddel.

Af andre anvendelser kan nævnes at Vilde Løg har været brugt som afskrækningsmiddel mod møl.

Indholdsstoffer

Svovlholdige forbindelser, vitaminer, mineraler.