Aktivitetskalender

Marts

Generalforsamling:
Generalforsamling ifølge vedtægterne.

Onsdag den 14. marts 2018 kl 17. (Bemærk tidspunktet)
L
okale 202 på Værkerne, Frederiksvej 27, 4180 Sorø

 

Foreningens formand Kirsten Sternberg vil i ord og billeder fortælle om årets gang i foreningen.

April:

Der skal være have til:

Foredrag ved Helle Lund Ravn


Onsdag den 25.april 2018 kl 19.
Multisalen, Sorø Museum, Storgade 17, 4180 Sorø.

Helle Lund Ravn er etnolog og havehistoriker, tidligere museumsinspektør ved Langelands museum. Medforfatter til bogen "Jeg en gård mig bygge vil - der skal være have til". Helle Lund Ravn er ekspert i havernes historie og deres udvikling - i særdeleshed landbobefolkningens haver. Helle vil fortælle bredt om landbohavernes markante udvikling op gennem 1800-tallet og frem til omkring 1950, hvor havernes betydning for landboerne kulminerede.
I løbet af 1800-tallet blev havernes areal stadig større og afgrøderne flere og flere. Den gamle struktur med kålgård, abildgård og humlehave bestod længe, men elementerne ændrede karakter og kom til at spille en ny rolle i husholdningen - også for landboernes identitet og selvforståelse. Efterhånden kom haverne også til at afspejle social status og prydhaven kom til. Der var stor forskel på en præstegårdshave og en lille bondegårdshave. I sidste halvdel af århundredet steg gårdmændenes sociale og politiske betydning og haven blev efterhånden et middel til at synliggøre dette for omverdenen. Nu slog en ny havetype igennem, nemlig den, der misvisende kom til at hedde den gamle landbohave. Med den kom bl..a. staudebedene, busketterne og ikke mindst græsplænen ind i billedet - et nyt element, som mændene ikke elskede, fordi det blev deres opgave at slå den med le.
Helle vil med andre ord føre os gennem landbohavernes historie og udvikling fra før til nu og til sidst komme med et bud på fremtidens landbohaver.

Gratis for medlemmer, gæster 50 kr. og studerende 25 kr.

Maj:

Lugte fra planter - aromaterapi, røgelse og parfume:

Foredrag ved Ph. d. og Doktor Pharmaciae Leon Brimer

Mandag den 28.maj 2018 kl 19.
Multisalen, Sorø Museum, Storgade 17, 4180 Sorø.

Kan blomsterduft have en helbredende effekt? Dette og meget andet er vi blevet klogere på i løbet af aftenen! Leon Brimer vil nemlig komme vidt omkring i duftens og lugtens verden. Hvad får en plante eller et materiale udvundet fra en plante til at lugte? Hvad dufter, og hvad stinker? Der er dufte, vi alle kender, som f.eks mentol og kamfer. Leon Brimer vil også komme ind på røgelsens historie, - fra sumererne, over den katolske kirke til røgelsestoppen på vore dages "husalter". Men også, hvad er aromaterapi, og hvem opfandt den? Historien spænder fra lindrende bade i Aserbajdsjan til den højteknologiske duftspreder. Endelig til spørgsmålet, hvad er parfume? Her vil Leon Brimer gennemgå den kommercielle parfumes historie fra Grasse over moderne lavendeldyrkning til Slatan Ibrahimowitschs parfumer.

 

Gratis for medlemmer, gæster 50 kr. og studerende 25 kr.

Juli:

Aftentur til Holbergs Haver på Tersløsegaard:

Torsdag den 5 juli kl19.
Holbergsvej 101, 4293 Dianalund

Vi kører fra torvet i privatbiler kl 18.30, Vi får en introduktion og rundvisning ved havemand Peder Hansen kl 19. Peder passer haven sammen med frivillige hjælpere, og har været med fra starten. Herregårdshaven er en uundværlig del af Tersløsegaards helhed, og i 1980`erne blev der tegnet en skematisk plan for haven, der viser 9 næsten lige store kvadrater med hovedbygningen i det midterste. I 2012 blev det muligt at tilkøbe så meget jord, at planen kunne fuldendes, og i juli 2017 blev herregårdshaven officielt indviet. Sidenhen er der plantet avnbøgehække omkring de mange haverum, og der er plantet mange frugttræer helt i Holbergs ånd, idet Holberg gik ind for nyttehaver. Så udover frugttræer vil vi også møde frugtbuske, grøntsager og stauder, idet alle haverum nu er plantet til . Mange af havens store og prægtige træer er bevaret, nogle af dem er måske fra Holbergs egen tid. En gruppe af frivillige har medvirket til havens udvikling og den almindelige pasning. Det er netop en af de frivillige, som også er medlem hos os, som har opfordret til besøget.


Besøget er gratis for medlemmer, evt. gæster 30 kr. Betaling for kørsel afregnes direkte med chaufføren.


Vi vil slutte med en kop the/kaffe. Foreningen betaler kagen! Skulle der mod forventning være regnvejr er der opstillet en pavillon, vi kan sidde i.

August:

Udflugt til Bakkehuset, museum og have:

Lørdag den 18.august 2018.
Rahbeks alle 23, 1801 Frederiksberg C

Vi vil få en rundvisning i museet og haven kl. 11. Museet er åbent fra 11 - 17.

Kamma Rahbek (K.R), som boede i Bakkehuset med sin mand K.L Rahbek i årene 1802 - 1830 var en meget passioneret haveelsker med en næsten videnskabelig interesse for botanik og havedesign. K.R. dyrkede smukke og sjældne planter i sin 7 tønder land store have ved Bakkehuset. Hendes have rummede planter, som end ikke Botanisk Have kunne fremvise.  Mange af planterne indgik i hendes tegninger og smukke æsker.

I 2017 er K.R.`s romantiske have blevet genskabt, dog i langt mindre format! Men med så mange referencer til den oprindelige have som muligt. I dag er den omgivet af etageejendomme, ikke mindst Carlsbergbyen. Bakkehuset er et museum for guldalderen og oplysningstidens litteratur og kultur
Her færdedes personer som B.S Ingemann, H.C. Andersen, H.C. Ørsted m. fl. hjemmevant i Bakkehusets stuer, og tog aktivt del i det kulturelle liv, der udspillede sig der. Sammen med haven giver det et autentisk indblik i 1800 tallets kulturelle livsform. I forbindelse med museet er der et smukt orangeri, hvor man kan få frokost og/eller kage. Her er max 20 pladser, så vi vil lave en samlet bestilling for de, der har lyst til det.

Foreningen betaler rundvisningen og som en lille gave denne gang OGSÅ entre. Evt. gæster betaler 75 kr., som inkluderer entre og rundvisning. Man sørger selv for transporten.

For de, der har lyst kan Bakkehuset  fint kombineres med Haveselskabets Have/Frederiksberg Have/Søndermarken osv


Åben have i Joachim Bursers Apotekerhave:

Lørdag den 25. august 2018 kl. 14 til 16.

 


Bestyrelsen og støttegruppen vil igen i år vise haven frem for medlemmerne og andre interesserede. Vi vil servere kaffe/the og kage, svare på spørgsmål osv. Vi satser på lige så flot vejr og godt humør som sidste år.

September:

Udflugt til " Historisk Botanisk Have"  i Vordingborg:

Lørdag den 22. september 2018
Slotstorvet 5, 4760 Vordingborg.

Vi kører fra Sorø Torv kl 9. Rundvisningen er kl 10
Den "Historisk Botaniske Have" er etableret i 1921 og dermed den første af sin art i Danmark. Dens forbillede er renæssancehaven, som bl.a. er beskrevet i den ældste danske havebog fra 1647 (Hans Raszmussøn  Block: "Hortcultura Danica"). Haven har fokus på gamle almueplanter, der har været i kulturens, skønhedens og lægekunstens tjeneste. Haven viser, hvordan en renæssancehave kunne se ud.
Tidligere stadsgartner Flemming Kruse har sagt ja til at give os en rundvisning. Flemming Kruse har i hele sit arbejdsliv været ansvarlig for haven, som han er meget dedikeret til.
Foreningen betaler rundvisningen. Det er gratis at besøge haven. Der køres i privatbiler. Passagerer afregner direkte til chaufføren. Evt. gæster betaler 30 kr.
For de, der har lyst kan havebesøget fint kombineres med et besøg i Danmarks Borgcenter, som er Danmarks største kongeborg fra middelalderen. På Borgcentret findes butik og cafe med frokostretter og søde sager. Der er forskellige former for entrepriser, inkl. rabatmuligheder. Se evt. www.danmarksborgcenter.dk

November:

Etnobotanik og jagten på den forsvundne medicin:
Foredrag v.  Ph.d. og Kurator  Jens Soelberg v.  Naturmedicinsk Museum, Københavns Universitet.

Tirsdag den 13. november 2018 kl 19
Multisalen, Sorø Museum, Storgade 17, 4180 Sorø

Jens Soelberg tilbyder os et spændende tværvidenskabeligt foredrag om etnobotanik og etnofarmakologi, dvs studiet af folkeslags anvendelse af lægeplanter og deres virkemåde. Ved at studere eksotiske anvendelser af lægeplanter og indsamle dem til videnskabelig identifikation og kemisk analyse, kan man støtte og forbedre anvendelsen af planter som medicin, og måske finde de ledetråde, som kan føre til nye lægemidler. Jens Soelberg vil illustrere sit foredrag med billeder og historier fra sit feltarbejde i Afrika, Sydamerika, Caribien, Afghanistan og Danmark. En aften, hvor vi kommer langt omkring. 

Gratis for medlemmer, gæster 50 kr. og studerende 25 kr.